بخش های اصلی جشنواره

مسابقه فیلم کوتاه : کلیه فیلمهای کوتاه با مدت زمان کمتر از ۲۰ دقیقه، بدون محدودیت در ژانر (مستند، داستانی، تجربی، انیمیشن) و سال تولید که در ارتباط با یکی از موضوعات زیر باشند، می توانند در این بخش شرکت کنند:

  • مفهوم مادر و مادری
  • نقش و جایگاه مادر در خانواده، زندگی شهری، سلامت روانی جامعه و سایر ابعاد زندگی

مسابقه عکس : کلیه عکسهایی که در ارتباط با یکی از موضوعات زیر باشند، می توانند در این بخش شرکت کنند:

  • مفهوم مادر و مادری
  • نقش و جایگاه مادر در خانواده، زندگی شهری، سلامت روانی جامعه و سایر ابعاد زندگی